IMPORTANT! Pentru a imbunătăţi relatia cu tine si pentru analiza traficului, site-ul nostru foloseşte cookie-uri (eng. cookies).

Pentru mai multe detalii privind Politica de Confidentialitate si DGPR apasa aici . Daca esti de acord cu acest lucru atunci poti [x] inchide acest avertisment.
Informa?ii legate de colectarea datelor personale ?i GDPR
 
Cookie-uri
În vederea m?sur?rii ?i analiz?rii traficului de pe overlords.ro avem instalate serviciile Google Analytics care colecteaz? despre utilizatori informa?ii precum:
 
- cum au ajuns pe site
- ce activitate desf??oar? pe site (vizualiz?ri de pagini, achizi?ii etc.)
- din ce loca?ie fizic? (la nivel de localitate) este vizitat situl
 
Pentru a monitoriza corect traficul de pe overlords.ro serviciul Google Analytics foloseste cookie-uri, adic? mici fragmente de cod javascript care execut? diverse ac?iuni insesizabile pentru utilizator. SC Overlords srl, nu are cum s? identifice un anumit utilizator doar pe baza unor cookie-uri. Nici Google nu are cum s? identifice un anumit utilizator doar pe baza informa?iilor adunate ca urmare a vizitei sale pe overlords.ro, dar coroborând aceast? vizit? cu vizita pe alte situri ?i cu alte activit??i specifice care implic? de?inerea unui cont Google (de pild? vizitarea unor site-uri cu un telefon mobil Android conectat la contul personal) Google poate identifica un utilizator pân? la nivel de adres? personal?, telefon, vârst? etc. De aceea v? sf?tuim s? manageriza?i preferin?ele dvs. legate de felul în care v? poate monitoriza Google în rela?ie direct? cu Google urmând aceast? adres?:
 
https://myaccount.google.com/privacy?pli=1

Overlords.ro este înscris ?i în diverse comparatoare online de produse precum: Price.ro, Shopmania.ro, Compari.ro, Cauti.ro. Atunci când accesa?i situl nostru aceste comparatoare plaseaz? cookie-uri pentru a putea monitoriza comenzile plasate de c?tre utilizatorii lor. Aceste cookie-uri nu fac posibil? identificarea în vreun fel a utilizatorului, fiind utilizate numai pentru rapoarte statistice.
 
Lista cookie-urilor plasate de toate aceste servicii:
 
- Analytics: _ga, _gat, _gid
- Shopmania: _utmz, _utva, _uvc
- Price: prcuid
- Compari: _utma, _aku, _utmz, _utmv
- Cauti.ro: _utma, _utmz
 
- Pentru a dezactiva cookieurile când naviga?i pe situl nostru este suficient s? folosi?i op?iunea de „dezactivare cookieuri” din browserul dvs. Pentru cele mai uzuale browsere web aceast? op?iune se g?se?te astfel:
 
- În Google Chrome: Settings > Content settings > Cookies
- În Firefox: Options > Privacy & Security > History
- În Opera: Settings > Cookies
 
Pentru a dezactiva în mod specific cookie-urile plasate de Analytics, singurul serviciu men?ionat mai sus care ar putea s? v? identifice nominal, pute?i folosi instrumentul Google pentru browserul dvs.:
 
- Download de aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 
Informa?ii personale stocate pe Overlords.ro
În momentul în care deschide?i un cont pe overlords.ro ve?i furniza de?in?torului sitului adresa dvs. de email. Doar pe baza adresei de email de?in?torul overlords.ro, adic? SC Overlords srl, nu va putea ?ti cu precizie cine o folose?te.
 
Totu?i, la momentul plas?rii unei comenzi SC Overlords SRL va colecta informatii sau date care permit identificarea persoanelor fizice, chiar ?i atunci când aceste persoane fizice reprezint? persoane juridice. Se vor colecta obligatoriu urm?toarele informa?ii:
 
- Nume ?i prenume
- O adres? fizic? (nu neap?rat a persoanei)
- Cel pu?in un num?r de telefon
 
Aceste informa?ii ne sunt necesare strict pentru prelucrarea ?i livrarea în condi?ii de siguran?? a comenzilor, în conformitate cu Legea „comer?ului electronic” nr. 365 / 2002 (actualizat? în 2018).
 
SC Overlords srl garanteaz? c? ele nu vor fi utilizate în alte scopuri, cum ar fi vânzarea c?tre ter?i.
 
Dac? la momentul deschiderii contului, respectiv al trimiterii comenzii, nu vi se cere acceptul pe care trebuie s?-l acorda?i explicit privind alte ac?iuni posibile (de exemplu, înscrierea la un newsletter) atunci datele pe care ni le transmite?i în acel moment nu vor fi folosite pentru altceva decât scopul expus mai sus, ?i anume prelucrarea ?i livrarea comenzilor dvs.  
 
Dac? nu dori?i ca datele dumneavoastr? s? fie colectate, v? rug?m s? nu ni le furniza?i. Accepta?i îns? c? nu ve?i putea comanda nimic de pe overlords.ro. În schimb pute?i plasa o comanda prin telefon sau vizitându-ne la magazinul nostru (v. pagina de contact).
 
Salvare date ?i ?tergere din baza de date
Datele pe care SC Overlords srl le de?ine despre dvs. le pute?i vedea oricând în interiorul contului dvs. de client ?i le pute?i salva în mai multe feluri. Exemplific?m mai jos cel pu?in trei modalit??i prin care v? pute?i salva datele personale folosind un computer de tip desktop / laptop: 

- pute?i s? le tip?ri?i la imprimant? direct din browser;
- pute?i s? le salva?i cu copy&paste într-un fi?ier text pe care s?-l salva?i pe calculatorul propriu (selecta?i con?inutul, copy, deschide?i un program de procesare texte, paste);
- pute?i s? le salva?i într-un fi?ier grafic cu o simpl? comand? „Print Screen” de la tastatur?.
 
SC Overlords srl nu de?ine ?i nu are cum s? de?in? de la dvs. alte informa?ii decât cele pe care ni le-a?i furnizat ?i pe care le pute?i accesa ?i salva în modul descris mai sus.
 
În cazul în care dori?i ca datele colectate sa fie ?terse din baza noastr? de date este suficient s? ne trimite?i un email la adresa office@overlords.ro completat cu urmatoarele informatii folosind adresa folosita la inregistrarea pe site:
 
---
Subiect: stergere informatii personale
Continut:
Va rog sa stergeti toate informatiile aferente contului [adresa de email folosita la login]
---
 
Exemplu mesaj cu cerere de ?tergere:
 
„De la: numele_meu@gmail.com
Subiect: stergere informatii personale
Continut:
Va rog sa stergeti toate informatiile aferente contului numele_meu@gmail.com”
 
Pute?i verifica în 48 de ore (sau 2 zile lucr?toare) dac? se mai poate accesa contul. În mod normal, dac? adresa de email ?i contul nu mai exist? în sistem, ve?i primi un mesaj de eroare. 
 
Ultima actualizare: 04 aprilie 2020